Spitalul Municipal Codlea

Str.9.Mai nr.10

 

                     ANUNŢ

 

În data de 15.12.2011 Spitalul Municipal Codlea organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante de infirmiere -  compartiment ingrijiri paleative pentru perioadă nedeterminată.

Condițiile de participare sunt cele prevăzute de legislația în vigoare, actele necesare înscrierii sunt afișate la sediul instituției, din Codlea, str. 9 Mai, nr. 10, dosarul se va depune la serviciul R.U.N.O.S. până la data de 13.12..2011.

 

 

Dosarul de concurs pentru ocuparea postului de infirmiera va cuprinde următoarele acte:

-formular de inscriere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
-copia actului de identitate
-copie certificate nastere si casatorie, daca este cazul
-documente care atesta
-cazier juridic sau declaratie pe propria raspundere ca nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu postul pentru care doreste sa concureze;
-adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, din care sa rezulte ca nu figureaza ca fiind luat in evidenta cu afectiuni cronice si tulburari neuropsihice
-declaratie pe proprie raspundere ca in ultimii 5 ani nu a fost sanctionat disciplinar la locurile de munca anterioare:
-chitanta de plata a taxei de concurs 30 lei , taxa ce se achita la caseria unitatii.

 

Tematica / Bibliografie de concurs pentru ocuparea postului de

Infirmiera

 

 1. Georgeta Balta si colaboratorii – TEHNICI GENERALE DE INGRIJIRE A BOLNAVILOR, Ed. Didactica si Pedagogica,1983
 2. Ordinul 219/2002 – Norme tehnice de colectare si gestionare a deseurilor care provin din activitatea medicala
 3. Primul ajutor – manual, Societatea Nationala de Cruce Rosie
 4. Norme generale si specifice de protectia muncii
 5. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.261/2006 actualizat
 6. Notiuni fundamentale de igiena “ dr. Nicolae Poll si dr. Ileana Adriana Serban”

 

 

 

TEMATICA CONCURS

 

 

 

 1. Colectarea si evacuarea rezidurilor periculoase de spital si manajere in conditii de securitate.
 2. Ordinea operatiunilor si metodele pentru curatenie.
 3. Substantele folosite in procesul de curatenie.
 4. Reguli privind efectuarea curateniei.
 5. Ritmicitatea operatiunilor de curatenie.
 6. Ustensile pentru curatenie.
 7. Dezinfectia
 8. Metode folosite pentru dezinfectie.
 9. Metode fizice.
 10. Metode chimice.
 11. Clorul si compusii lui.
 12. Reguli generale ale dezinfectiei.
 13. Controlul eficientei dezinfectiei.
 14. Prevenirea si combaterea vectorilor.
 15. Circuite functionele.
 16. Notiunea de infectie nozocomiala.
 17. Echipamentul de protectie.

 

 

MANAGER

DR.COSTE CLAUDIA