ARHIVA  ANUNTURI ....

10-23.10.2019- Concurs pentru ocuparea unui post de ingrijitoare pe perioada determinata -farmacia cu circuit inchis....

detalii

---------------------------------------------------------------------

03-09.10.2019- Concurs pentru ocuparea unui post de muncitor calificat-fochist...

detalii

rezultatul selectiei dosarelor

rezultat - proba scRisA

rezultatul FINAL

---------------------------------------------------------------------

03.10-16.10.2019- Concurs pentru ocuparea unui post de ingrijitoare -sectia de medicina interna...

detalii

rezultatul selectiei dosarelor

rezultat - proba scRisA

---------------------------------------------------------------------

22-26.08.2019- Concurs pentru ocuparea unui post de infirmier -perioada nedeterminata- Sectia de medicina interna + un post de ingrijitoare -perioada determinata -Sectia de medicina interna +un post de ingrijitoare -perioada determinata -Compartimentul de spitalizare de zi   ...

Modificare data interviu

detalii

rezultatul selectiei dosarelor

rezultatul probei scrise

rezultate finale

--------------------------------------------------------------------

23.07-02.08.2019- Concurs pentru ocuparea unui post de asistent medical-perioada nedeterminata la Biroul de Management al Calitatii serviciilor medicale...

detalii

rezultatul selectiei dosarelor

rezultatul probei scrise

----------------------------------------------------------------------

12-13.06.2019- Concurs pentru ocuparea functiei de director medical  al Spitalului Municipal Codlea...

detalii

bibliografie

temele proiectului

structura proiectului

------------------------------------------------------------------------

 

06-10.06.2019- Concurs pentru ocuparea a doua posturi de asistent medical pe perioada nedeterminata-ambulatoriu integrat si un post de infirmiera pe perioada nedeterminata -Spitalizare de zi

 detalii

rezultatul selectiei dosarelor - asistent medical

rezultatul probei scrise - asistent medical

rezultatul final - asistent medical

rezultatul selectiei dosarelor - infirmier 

rezultatul probei scrise - infirmier

rezultatul final - infirmier

 

07-11.06.2019- Concurs pentru ocuparea unui post de muncitor calificat-fochist

 detalii

anulare concurs

 

22.04-25.04.2019- Concurs pentru ocuparea functiei de manager al Spitalului Municipal Codlea...
 detalii

tema proiectului

bibliografie

regulament concurs

calendar de desfasurare a concursului  

rezultatul sel.dosarelor

proiectul de management

rezultatul final al concursului pt.functia de manager  

 

15.03-26.03.2019- Concurs pentru ocuparea postului temporar de infirmiera durata determinata -Compart.paliative

 detalii

rezultatul sel.dosarelor

rezultatul probei scrise

rezultatul final al concursului

08.01-18.01.2019- Concurs -1 post asistent medical pr.- compartiment pediatrie...
 detalii

28.12.2018-11.01.2019- Concurs -1 post infirmiera- compartiment ingrijiri paliative...
 detalii

22.11-05.12.2018- Concurs -1 post asistent medical pr.- compartiment pediatrie...
 detalii

15-28.11.2018- Concurs -1 post asistent medical pr.- compartiment ingrijiri paliative...
 detalii

rez.sel.dosare

rez. PR.SCRISA

rez. finale

15.11.2018- Examen intern de promovare-infirmier debutant..
 detalii

rez. PR.SCRISA

01-14.11.2018- Concurs -1 post ingrijitoare - med.interna...
 detalii

rez.sel.dosare

rez. PR.SCRISA

01-15.11.2018- Concurs -1 post kinototerapeut -cabinet Recuperare medicala...
 detalii

rez.sel.dosare

rez. PR.SCRISA

rez. finale

25.10-07.11.2018- Concurs -1post infirmiera temporar vacant- ingrij.paliative
 detalii

rez.sel.dosare

rez. PR.SCRISA

12.10.2018- Medici specialisti (nu si in spec.paraclinice) pt. camera de garda a Spitalului Municipal Codlea
 detalii
 

05-24.10.2018- Concurs -1 post asist.med. med.interna+ 1post infirmiera comp.ingrij.paliative+ 1post  ingrij. med.interna
 detalii

rez.sel.dosare

rez. PR.SCRISA

rezultate finale 

04-17.07.2018- Concurs -1 post asist.med.  comp. cardiologie+ 2posturi infirmiera comp.sp.zi+ comp. ingrij.paliative
 detalii

rez.sel.dos.pal+sp.zi

rez.fin.-infirm.paliative

04.06.2018-Concurs 1 post medic  specialist cardiologie
 detalii

12-25.06.2018-Concurs -4posturi  ingrijitoare
 detalii
 rez. sel.dosarELOR
 rez. PR.SCRISA
 rez. finale

23.05.2018-Licitatie publica cu strigare pt. inchiriere spatiu comercial

 detalii
08-21.05.2018- Concurs -2 posturi asistent medical+ 3 posturi ingrijitoare + 1 post economist 1A

DETALII
REZ. SEL.DOSARELOR
REZ. PR.SCRISA EC.+AS.
REZ. PR.SCRISA AS.
REZ. PR.SCRISA INF.
REZULTATE FINALE

27.04.2018-Concurs intern de promovare 1 post asistent medical + 1post infirmier

DETALII
REZ. SEL.DOSARELOR
REZULTATE FINALE

20.03.2018-Concurs 1 post infirmier- Comp. pediatrie

DETALII
REZ. SEL.DOSARELOR
REZULTATE PR.SCRISA
REZULTATE FINALE

ri asistent medical  +3posturi ingrijitoare+ 1post economist1A
detalii
rez. sel.dosarELOR
rez. PR.SCRISA ec.+AS.
rez. PR.SCRISA as.
rez. PR.SCRISA inf.
rezultate finale

27.04.2018-Concurs intern de promovare -1post asistent medical  +1post infirmier.
detalii
rez. sel.dosarELOR
rezultate finale

20.03.2018-Concurs 1post infirmier- Comp.Pediatrie
detalii
rez. sel.dosarELOR
rezultate PR.SCRISA
rezultate finale

05.02.2018-Concurs 1post asist.radiologie+1post  asist.med.principal-comp.pediatrie
detalii
rez. sel.dosarELOR
rezultate PR.SCRISA
rezultate finale

05.02.2018-Concurs 1post muncitor calif.III-instalator Comp.Administrativ
detalii
rez. sel.dosarELOR
rezultate PR.SCRISA
rezultate finale

13.12.2017-Anunt important! Amanarea concursului pt.postul de medic specialist chirurgie generala
detalii

12.01.2018- Anulare concurs post medic sp.chir.generala.
detalii

20.12.2017-Concurs 1post asist.radiologie, 1post  ingrijitor comp.ingr.pal., 1post infirmier comp.ingr. pal., 1post muncitor calificat III-zidar-zugrav
detalii
Bibliografie
rez. sel.dosarELOR
rezultate pr.scrisa
rezultate finale

06.10.2017-Concurs 1 post medic specialist medicina interna si 1 post 1/2 de norma medic specialist chir.gen.
detalii
rez. sel.dosarELOR
Bibliografie

10-13.10.2017-Concurs pt. ocuparea postului de muncitor calificat III -sofer
detalii
rez. sel.dosarELOR
Rez.proba scrisa
rezultate finale

09-12.10.2017-Concurs pt. ocuparea posturilor de asist.med.principal (1 post) si asist.med.(1 post) -sectia de medicina interna
detalii
rez. sel.dosarELOR
Rez.proba scrisa
rezultate finale

28.09.2017-Rezultat contestie concurs post infirmier
detalii

26.09.2017-Rezultate finale concurs posturi asistente si infirmiera
detalii

20.09.2017
-Rezultate  concurs  proba scrisa pt.  posturile de asistente medicale
detalii

20.09.2017-Rezultate  concurs  proba scrisa pt.  postul de infirmier
detalii
 

14.09.2017-Rezultatul selectiei dosarelor pt. concursul  din perioada 19.09.2017-25.09.2017
Detalii

12.09.2017-Rezultate  concurs  proba scrisa pt. postul de asistent medical ATI
Detalii
rezultate

07.09.2017-Rezultate selectie dosare concurs post asistent medical ATI
Detalii

29.08.2017-Concurs 3 posturi asistente medicale  + 1 post infirmiera
Anunt concurs

29.08.2017-Concurs 1 post  asistenta medicala spit.de zi+ATI
Anunt concurs

17.07.2017-Rezultatul contestatiei concursului de manager
Rezultat-conTESTATIE

14.07.2017-Anunt concurs manager Spitalul Municipal Codlea:
          Anunt-concurs
   regulament CONCURS
         TEma proiectului
             Bibliografie
       Rezultat-concurs
Rezultat-conTESTATIE

10.07.2017 -Rezultatul selectiilor dosarelor pentru concursul-manager Spit.Mun.Codlea:
                   Detalii
           ProiecT de management

10.07.2017 -Rezultatul selectiilor dosarelor pentru concursul-director financiar contabil
                   Detalii

21.06.2017-Anunt licitatie inchiriere spatiu comercial
                    Detalii

20.06.2017-Anunt concurs director financiar-contabil Spitalul Municipal Codlea:
          Anunt-concurs
          Teme-CONCURS
             Bibliografie
            Rezultat-concurs

30.05.2017-Anunt concurs manager Spitalul Municipal Codlea:
          Anunt concurs
    regulament concurs 
        Tema proiectului
             Bibliografie

07.04.2017-Anunt licitatie inchiriere spatiu comercial
                  Detalii

28.03.2017-Concurs 1 post asistent medical principal
                  Detalii
                 REZULTAte

01.03.2017-Concurs posturi  asist.med., infirmiera si ingrijitoare
                    Detalii
                    REZULTAte

07.04.2017-Anunt licitatie inchiriere spatiu comercial
                  Detalii

28.03.2017-Concurs 1 post asistent medical principal
                  Detalii
                 REZULTAte

01.03.2017-Concurs posturi  asist.med., infirmiera si ingrijitoare
                    Detalii
                     REZULTAte

27.02.2017-Concurs post referent I ...
                    Detalii
                   REZULTAte

14.02.2017-Concurs post referent I ...
                    Detalii

16.01.2017-Examen intern promovare economist 1A....
                      Detalii

06.01.2017-Concurs post kinetoterapeut ...
                        Detalii

28.12.2016-Concurs post asistent medical ...
                        Detalii
Rezultate........detalii

14.12.2016-Anulat concurs post director medical...

27.10.2016-Concurs posturi vacante asistente medicale...detalii
Rezultate........detalii

15.09.2016-Concurs post vacant  asistent medical fiziokinetoterapie...detalii

22.06.2016-Concurs post vacant ingrijitoare...detalii

Concurs posturi medici specialisti...detalii

Rezultat concurs post asistent medical....detalii

15.06.2016,ora10:00...
Concurs 1 post ingrijitoare...detalii

30.05.2016,ora10:00...
Concurs post asistent medical....detalii

28-29.03.2016,ora10:00...
Concurs 1 post electrician ...detalii

25.05.2015,ora10:00...
Concurs posturi vacante....detalii

29.01.2015....Rezultate concurs asistente..detalii..

27.01.2015,ora 10:00 ... Concurs asistente...                 detalii..

05.02.2015,ora 10:00... Concurs infirmiere medicale.     detalii...
 
05.02.2015, ora 10:00... Concurs muncitor calificat zidar...detalii...