1. Autorizatie de functionare spital

                      2. Autorizatie laborator radiologie

3. Certificat  ISO 9001:2008 spital

4. Inregistrare la Autoritatea Nationala de Supraveghere

 a  Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

 Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date