INFORMAŢII  PRIVIND  EXTERNAREA PACIENTILOR

 

              Medicul curant va aduce la cunostinta pacientului data externarii cu cel putin 24 ore inainte. Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii. Se elibereaza de catre medical curant scrisoare medicala catre medicul de familie sau medicul de specialita-te din ambulatoriu, dupa caz, evaluarea starii de sanatate a pacientului la momentul externarii si indicatiile de tratament si su-praveghere terapeutica pentru urmatoarea perioada (determinata conform diagnosticului):
              La
externare pacientul primeste urmatoarele documente:

 

– Bilet medical de iesire;
– Scrisoare medicala;
– Reteta medicala, daca este cazul;
– Indicatii privind regimul alimentar si de viata;
– Recomandari privind tratamentu la domiciul, daca este cazul;
– Reconsult dupa o perioada stabilita, daca este cazul;
– Concediu medical;
– Recomandarea ingrijirii medicale la domiciliu (daca este cazul),
servicii ce pot fi oferite de furnizorii de ingrijiri la domiciliu;

 

URMĂRIREA PENTRU O PERIOADĂ DE TIMP, ÎN CONDIŢII AMBULATORII, A PACIENŢILOR EXTERNAŢI

- afecţiunea de care suferă,
- planul de tratament,
- posibile complicaţii,
 
- regimul igieno-dietetic,
- obligativitatea respectării indicatiilor de tratament şi regim,
- prezentarea de urgenţă la medic (de familie / spital) la orice semn de agravare a bolii.

- ritmicitatea prezentării la control la cabinetul de specialitate din ambulatoriul spitalului,
- ritmicitatea prezentării pentru internare şi reevaluare a afecţiunii cu efectuarea pachetului de analize în vederea ajustării planului terapeutic,
- respectarea planului terapeutic şi de viaţa.