Spitalul Municipal CODLEA a fost dat in folosinta

                                                in anul 1980 , ca o unitate spitaliceasca noua ,

                                                        beneficiind la acea data de tot ce era mai

                                                        modern in domeniul constructiilor cat si a

                                                dotarii . Proiectat pentru o capacitate de 122

                                        paturi , sectiile medicale de specialitate au fost

   dispuse pe patru nivele cu saloane mari , generoase de cate 3 si 4

   paturi, cu grupuri sanitare ce deservesc cate doua saloane .

             Serviciile de suport au fost dispuse in subsol si parter , iar

   accesul se realizeaza prin serviciul de urgenta si intrarea cen-

   trala, ambele deservite de lifturi .

              Amplasarea este in oras, pe o  artera in legatura directa si

   apropiata de DN1, la 20km de spitalul  Judetean de urgenta Brasov.

               Spitalul a fost proiectat si amplasat atat pentru deservi-

   rea populatiei orasului , oras puternic industrializat la acea pe-

   rioada, cat si pentru populatia localitatilor rurale limitrofe(6

   comune si 4 sate ) .

               In anul 2003 conform  Ordinului MSF 241/2003 a avut loc un pro-

   ces de restructurare , in  urma caruia s-a diminuat numarul de pa-

 

   turi la 75 , prin desfiIntarea a doua sectii, respectiv sectia chirur-

                                       gie si ginecologie.Cele  doua etaje, unde functio-

                      nau cele doua sectii respectiv cele superioare 3 si 4, au

                                                        fost puse in conservare, iar la subsol a

                                      fost diminuata corespunzator activitatea servi-

                                         ciilor de suport , in paralel cu redimensionarea

                                                consumurilor tehnice . Utilitatile apa , gaz ,

                      curent sunt bransamente proprii iar agentul termic este

                      produs in centrale proprii.